Några bilder från vårt lyckade års- och vårmöte den 3 juni i Enköping och Ingbo.

Kommer snart.