Kallelse till årsmöte 2021 i Västerås

Kallelse till årsmöte 2021 i Västerås

Den 21 augusti 2021 kl. 10.00 träffas vi i Västerås hos Björkmans Bil, den anrika Saabhandlaren, för årsmöte och förmiddagsfika. Adressen är:

Björkmans Bil Erikslund
Traversgatan 28
721 38 Västerås

Sedan bär det av genom de västmanländska och sörmländska landskapen på en scenisk rutt lagd av en expert på detta. Programmet är i dagsläget ej helt fastställt. Vi avslutar på Officersmässen på gamla F1 med en tidig middag. Så skriv in denna dag i er Sonettkalender. Vi hoppas verkligen på att mötet kommer att kunna hållas. Men Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att följas. I värsta fall ställs mötet in. 

Obligatorisk anmälan senast 1 augusti 2021 till:
brusewitzjohan@gmail.com  eller 070-2287965

Anmäl namn, mailadress och telefonnummer samt antal personer som kommer.

Om du har anmält dig kommer du få information om träffens genomförande. Det kommer även finnas aktuell information på klubbens hemsida www.sonettclub.se

Välkomna!

Träffarrangör:  Johann Schemat

Klubbmästare: Johan Brusewitz