Medlemsinformation!

Då vår klubb är spridd över hela landet är det svårt att kunna medverka på möten med sin Sonett och från styrelsens sida är det svårt att arrangera fler än ett vår/årsmöte.

Då många av er deltar i olika andra arrangemang under året vore det trevligt om det kanske kom fler medlemmar till dessa möten men som med allt är det svårt att få ut information.

Vi i styrelsen har därför tagit initiativ till att skapa en mejllista med så många medlemmar som möjligt för att kunna gå ut med information lokalt/regionalt om sådana träffar och även för medlemmar att kunna gå ut via CSS med information om sådant.

Jag har under sommaren varit på en del träffar där olika klubbar samlas gemensamt och jag tycker det vore trevligt om vi från Club Sonett Sweden kunde vara på plats.

Vi i styrelsen tänker att vi även kan använda denna metod av mejlutskick för att informera er medlemmar om andra saker som kan intressera er, t ex om vi får in nya reservdelar eller om det kommer information från myndigheter som berör oss.

Så därför skulle vi vilja att ni som är intresserade av att vara med på en sådan mejllista skickar in följande information:

  • Namn och adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer (inte nödvändigt)
  • Ort
  • Län

Ni kan skicka det till: info@sonettclub.se eller via Kontaktsidan.

Med vänlig hälsning
Johann Schemat
Ordförande Club Sonett Sweden