Nedanstående filmer är filmade analogt på åttiotalet och överförda till digitalt format och kvalitén är därefter.

Inspelning från Sonetträff 1981 vid Akalla (filmad av Anton Kerff).

Inspelning från Sonetträff 1981 vid Christinehofs Slott (filmad av Anton Kerff).

Inspelning från Sonetträff 1982 på Saabs kursgård vid Hedenlunda (filmad av Anton Kerff).

Inspelning från Sonetträff 1982 vid Lövhagens Gård (filmad av Anton Kerff).

Inspelning från Sonetträff 1982 vid Ring Knutstorp (filmad av Anton Kerff)

Inspelning från Sonetträff 1983 i Falkenberg (filmad av Anton Kerff).

Inspelning från Sonetträff 1983 i Trollhättan (filmad av Anton Kerff).

Inspelning från Sonetträff 1984 i Drammen-Lyngås (filmad av Anton Kerff).

Inspelning från Sonetträff 1986 i Örebro-Ånnaboda (filmad av Anton Kerff).

Här kommer lite modernare inspelningar.
Micke Lindströms Sonett II var med i programmet Motor på Kanal 9 i maj 2013.

Dessutom ett trevligt reportage om Saab Sonett III på Veteranbils-TV från 2014.