Bilder från Club Sonett Swedens årsmöte och vårträff den 3 juni 2017 i Enköping och Ingbo.

Fotografer:
Emanuel Uddling
Bo Sehlberg