Ordförande
Roine Blom
Sekreterare
Annelie Blom
Kassör & medlemsmatrikel
Johnny Johansson
Reservdelsförvaltare
Per Jansson
Redaktör för Sonettvärlden
Jan-David Skavén
Teknisk rådgivning
Hans Eklund
Layout & design Sonettvärlden
Berndt Eliasson
Klubbmästare
Johan Brusewitz
Suppleant, reservdelar
Per-Gunnar Björck
Suppleant, webbredaktör
Bo Sehlberg
 
Valberedning
Mattias Arvidsson och Bengt Edlund
Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.