Ordförande: Roine Blom

Kassör & medlemsmatrikel: Johnny Johansson

Redaktör för Sonettvärlden: Jan-David Skavén

Layout & design Sonettvärlden: Berndt Eliasson

Suppleant, reservdelar: Per-Gunnar Björck

Valberedning: Niclas Lindén och Bengt Edlund

Försäkringsansvarig: Thomas Åkerlund

Sekreterare: Annelie Blom

Reservdelsförvaltare: Per Jansson

Teknisk rådgivning: Hans Eklund

Klubbmästare: Johan Brusewitz

Suppleant, webbredaktör: Bo Sehlberg

Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt