Gummibälgen kan användas för olika ändamål, genom att man antingen använder den som den är, eller genom att dela på den. Nedanstående bild visar hur man delar den för att använda den som olika artiklar.

  • Den används till stötfångarfästen bak på III fr.o.m. 97735000401
  • Den används till genomföring av växelreglage vid torpedvägg på III
  • Den används till genomföring av torkarwire III fr.o.m. 71500001
  • Skydd för växelled, artnr: 7420334

The rubber bellows can be used for different purposes, either by using it as it is, or by dividing it. The image below shows how to cut it to use it as different articles.

  • It is used for rear bumper mounts at III f.o.m. 97735000401
  • It is used as bushing for gear controls at torpedo wall on III
  • It is used for bushing of wiper wire III f.o.m. 71500001
  • Protection to gear joint, artno: 7420334