Bilder från årsmötet 2021.
Mötet som ägde rum i fint väder på Björkmans KIA-anläggning i Västerås.
Bilderna är tagna av Johann Schemat.