Club Sonett Sweden kan erbjuda två typer av försäkringar. För både MHRF och IF kan man teckna försäkringarna direkt efter det att man gått med i Club Sonett Sweden. Läs mer på respektive bolags hemsida:

MHRF-försäkringen

Information om MHRF:s försäkring: http://www.mhrf.se/forsakring.

IF-försäkring

Information om IF samlarfordonsförsäkringar: https://www.if.se/privat/forsakringar/fordonsforsakringar/samlarfordonsforsakring eller: Sök på ”samlarfordon” på https://www.if.se.

Vill du komma i kontakt med If, vänligen ring till + 46 (0)31 345 64 03 eller mejla till samlarfordon@if.se Kontoret är öppet vardagar mellan 08:00 – 16:30.

OBS! Glöm inte att uppge ditt medlemsnummer och datum för inträde i motorklubben ååmmdd.

Utlandsresor

Utlandsresor med IF-försäkrad Saab Sonett ska beviljas av klubben som bilen försäkras igenom.

Styrelsen har beslutat att alla frågor som rör resor utomlands ska ska gå via via Thomas Åkerlund (se Kontakt) som är försäkringsansvarig. Kontakta Thomas om det finns frågetecken.

Läs mer om försäkringar här.